'

Thursday, May 31, 2012

Post a comment: ()

Cafe mural: adding an ethnic touch

Moksha the restaurant was in need of some allusion to Indian culture
 (it does, after all, specialize in Indian and Thai cuisine). We had been staring at this
 white wall for a while, not sure what to do with it - mirrors, photographs, the menu
board?... And then it dawned on us. A mural! 

I was amazed to discover how rich Indian art tradition was. There 
are all these wonderful painting styles that make one's head spin with pattern
 and color variety. We took inspiration from examples of gond art, practiced by the largest
tribe in central India. Traditionally these magical paintings were done by the women
 of the village on the walls of their houses using simple homemade colors -
ochre, brown, black.

 It took us four talented hands and a few hours to grow a delicate tree in the middle
of the restuarant. A cow and a bird also came to stay... This cute trio has added a 
touch of warmth and sweetness to Moksha.


Mažojo restoranėlio "Moksha" interjere labai trūko indiškų motyvų
(juk čia gaminami indiški ir tailandietiški patiekalai). Jau kurį laiką svarstėme,
kaip išnaudoti lygią baltą sieną - gal kabinti veidrodžius, gal nuotraukas, o gal
meniu lentą? Tada kilo mintis: kodėl gi jos neištapius?...

Mane užbūrė Indijos meno įvairovė. Daugybė nuostabių tapybos stilių,
 net galva sukasi nuo spalvų bei ornamentų. Mus įkvėpė gond stilius, būdingas
didžiausiai centrinės Indijos genčiai. Tradiciškai ant sienų namuose piešdavo moterys,
naudodamos paprastus ochros, rudos ir juodos spalvų namų gamybos dažus. 

 Viskas, ko reikėjo - keturių talentingų rankų ir keleto valandų, ir Mokshoje išdygo 
stebuklingas medis. Karvė ir paukštis užsuko ir nepanoro išeiti.. Šis mielas trio įnešė į
praprastą interjerą truputį saldumo ir šilumos.
Monday, May 28, 2012

Post a comment: ()

Are we turning into design zombies???


I'm glad I came across this article in the New York Times (via Decorno).
It really struck a cord with me as I was just about to post about drinks carts...
The author argues that we are becoming increasingly overstyled. Here's an excerpt:

Ah, the bar cart. If there’s one thing that typifies the self-consciously styled home, it may be that. Evoking a mythical Hollywood Regency glamour, the bar cart telegraphs that the resident leads a life as rich as a socialite in a Slim Aarons photo and is constantly entertaining at home, though in reality it’s a prop that mostly collects dust. (This reporter should know: of the three pieces of furniture in his living room, one is a bar cart that’s still waiting for its first party.)   
  
The piece did make me more self-conscious about my design crushes and obsessions.
Also worth reading are the comments after Decorno's post - readers confessing
 the trend-traps they've fallen into... most of them sound familiar to me! Made me
wonder: am I being too materialistic? Is this desire to be surrounded only
by a certain type of objects creepy?..
 
 
I agree with the idea that a certain cluster of society is becoming increasingly
style-conscious. Yes, at times we really overdo it. At times it does seem that
 this new type of consumerism is a substantial threat to genuine individuality,
originality etc.

I would like to believe I'm not a design zombie yet.
I often catch myself enjoying a photograph of a space that is a little less styled,
a little more innocent. One that doesn't fall into the obvious categories. They leave
room for the imagination, and I find them inspirational. And to be sure, my home
looks nothing like the images I post...

 Concerning the drinks cart: it's not that I intend to host fancy cocktail parties really. 
It's just that those drinks bottles tend to gather dust in the most inconvenient
places (dark sideaboards, makeshift shelves) - why not allow them some spotlight
on a pretty drinks cart? Common sense, right?..

So here they are, the culprits of this very wordy post.


Džiaugiuosi, kad užtikau šį straipsnį New York Times (per Decorno).
Man pasirodė labai ironiška, nes kaip tik ruošiausi įkelti keletą gėrimų vežimėlių
nuotraukų...

Straipsnio autorius teigia, kad tampame per daug stilizuoti. Taipogi
verta paskaityti komentarus po Decorno postu: skaitytojai atskleidžia,
į kokius stilizavimo spąstus patys yra pakliuvę. Dauguma jų man pažįstami...
Susimąsčiau: gal iš tiesų skiriama per daug dėmesio detalėmis? Gal aš
tapau visiška materialiste? Gal šis troškimas būti tik tam tikros rūšies,
tam tikro stiliaus daiktų apsuptyje yra truputį kraupokas?..

Tikrai sutinku su mintimi, kad tam tikra visuomenės dalis vis labiau „stilizuojasi“.
Taip, kartais persistengiame. Taip, kartais atrodo, kad ši nauja vartojimo fazė kelia
grėsmę individualumui, originalumui ir tt.


Visgi norėčiau tikėti, kad dar netapau dizaino zombiu.
Neretai save pagaunu besigrožinčia nuotraukomis erdvių, kurios
nėra idealiai stilizuotos, todėl išsaugoję tam tikrą naivumą, nekaltumą.
Jose dar yra vietos vaizduotei, jos įkvepia.
Grįžtant prie gėrimų vežimėlio. Aš tikrai neįsivaizduoju savęs kaip šešto
dešimtmečio socialite, organizuojančios nesibaigiančios vakarėlius savo über stilizuotuose
 namuose. Tiesiog gėrimų buteliai dažnai tūno apdulkėję kokiame tamsiame kampe.
Kodėl gi nepastačius jų ant dailaus gėrimų vežimėlio?..

Štai jie, šio labai ilgo posto kaltininkai.Drinks carts don't have to be about alcohol: thay can be used to showcase plants, art,
magazines etc. My favorite so far is by Niki from My Scandinavian Home.

Gėrimų vežimėliai nebūtinai turi būti naudojami pagal paskirtį; 
ant jų puikiai atrodo meno kūriniai, žurnalai, augalai ir pan. Mano favoritas -
praeito amžiaus vidurio vežimėlis iš Niki blogo My Scandinavian Home. 
 


Friday, May 25, 2012

Post a comment: ()

Newspaper to wallpaper


A great low-budget solution for prettier walls. 


Efektingas, nebrangus sprendimas ieškantiems originalių tapetų. 

Monday, May 21, 2012

Post a comment: (1)

Room for imagination to roam: white work spaces

Farewell weekend...
Monday is back with a vengeance.
New week resolution?
More white and more plants.
 
 

Sudie mielas savaitgali...
Piktas pirmadienis šiepia dantis.
Naujos savaitės sprendimai:
daugiau baltos ir daugiau augalų.  

 


Friday, May 18, 2012

Post a comment: ()

Warm and cozy: wood in bathrooms

Wooden walls and floors in the bathroom may not seem
like the most practical idea. I have read however that with
thermal processing there is hardly any risk of wood getting stained or
rotting. Apartently, one can even install a heating system under wood floors.

Warm wood hues are certainly a welcome addition to cold tile, stone or
concrete bathrooms. I would definitely go for wood floors in my dream country
 home (having opted for marble in my dream city abode)... I've allowed myself
a little daydreaming here... OK, back to work now...
Wish you a beautiful weekend! 

Medinės sienos ar grindys vonioje neatrodo labai praktiška idėja,
tačiau modernios terminio apdorojimo technikos jau leidžia nebedrebėti dėl puvinių
ir grybelių. Po medinėmis grindimis vonioje net galima instaliuoti šildymo sistemą.

 Medžio tonai tikrai sušildo keramikinėmis plytelėmis, akmens ploštėmis 
arba betonu padengtus vonios kambarius. Aš mielai rinkčiausi medines grindis savo
 svajonių kaimo sodybai (nes miesto namams jau išsirinkau marmurą...)
Truputis svajonių penktadienį dar niekam nepakenkė...
Grįžtam prie darbo...

Linkiu gražaus savaitgalio!Monday, May 14, 2012

Post a comment: ()

Beautiful simplicity

My head is spinning with all the greenery
and blossoms of May. I feel really tempted to transfer
some of that beauty into vases... It is not as easy as it seems
however. My attempts to make field flower bouquets have
 so far given mixed results, i.e. resembling shabby brooms
rather than bouquets. Looking at these charming images I realize
I must have tried too hard. The secret of a good bouquet is simplicity...Galva sukasi nuo gegužės žalumos ir žiedų.
Jaučiu didelę pagundą tą grožį perkelti į vazas namuose, bet
ligšioliniai mano bandymai sukomponuoti lauko gėlių ir smilgų
puokštes nebuvo sėkmingi - t.y. jos buvo panašesnės į apšiurusias
šluotas nei puokštes. Žvelgdama į šiuos žavius pavyzdžius, padariau
išvadą kad tiesiog persistengiau. Geros puokštės paslaptis - paprastumas. 
 Wednesday, May 9, 2012

Post a comment: ()

Soothing greys

How soothing are these spaces?
I feel my worries slipping away just by looking at them.
Wish I could hide here for a day or two... (with those essential bare necessities:
 Italian coffee, French croissants, English newspapers.....)


Argi šios erdvės neveikia raminamai?
Mano rūpesčiai nyksta vien žiūrint į jas...
Kad taip pasislėpus čia kažkur dienelei ar dviem! (su tais svarbiais
paprastais malonumais: itališka kava, prancūziškais kruasanais,
angliškais laikraščiais.....)

Monday, May 7, 2012

Post a comment: ()

First meal in Moksha

 Moksha is open! The renovation only took a few 
months, but it felt like years...
The little restaurant still needs a few decorative touches (a mural is being painted,
 a bunch of framed photographs need to be hung on the walls, and the shelves loaded
with potted plants). But it feels really cozy already.
The first meal was superb (I just can't get used to the hot spices though - was
teary-eyed after each bite...)
 
 

"Moksha" jau veikia!
Remontas truko tik keletą mėnesių, bet atrodė, kad niekada nesibaigs.
Šiam mažyčiui azijietiškos virtuvės restoranėliui dar trūksta keleto
dekoratyvių potėpių - piešinio ant sienos, nuotraukų, augalų -
bet atmosfera čia puiki jau dabar.
Pirma vakarienė buvo puiki (nors aš niekaip negaliu priprasti prie
aštrių prieskonių: ašarojau po kiekvieno kąsnio...)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

margas All rights reserved © Blog Milk Design - Powered by Blogger