'

Friday, November 21, 2014

Post a comment: ()

Kiddie territory

This is my first post that wanders into kiddie territory. A real milestone!I have
 to admit, there was a time when I thought I'd never make one. But here I am
 - and enjoying it, too! Talk about change...

Here are some nurseries and children's rooms that make me produce 'woooh' and
 'aaaah' noises. Some interesting ideas here, like a mini furniture design classic (Gerrit
Rietveld chair in the first image) to familiarise the child with good design from early
on (OK, that's a bit extreme, but what won't you do for your child, right?). Also
looove the way black&white photography mixes with colorful pillows and throws
in the fifth image.


Mano pirmas post'as apie vaiko kambarį! Laikau tai ypatingu įvykiu. Vien jau dėl to, 
kad kažkada šventai tikėjau niekada tokio neparašysianti. Rimti pokyčiai! 

Tai štai, keletas itin mielų vaikų kambarių, kurie mane verčia leisti visokius "ūūūū" ir
 "aaaaaa" susižavėjimo garsus. Keletas įdomių idėjų, pavyzdžiui: mini baldų dizaino
 klasikos egzempliorius vaiko kambaryje (nuotrauka viršuje) - kad pratinti vaikus prie 
gero dizaino nuo mažų dienų...gerai, tai truputį pretenzinga, bet ko nepadarysi dėl 
vaikų, ar ne?.. Labai man patinkantis derinys - penktoje nuotraukoje, kur juodai
-baltos fotografijos tampa subtilia atsvara margoms pagalvėms ir užtiesalams. Monday, November 10, 2014

Post a comment: ()

Upcycling with flair

This has got to be one of the most original coffee tables I've seen so far and one of the
coolest upcycling projects. Yes, it verges on the ridicilous, but one has to give credit
to the person who saw the aesthetic potential of an antique radiator. 


Tai turbūt pats originaliausias kavos stalelis, kokį man tekę matyti, ir pats linksmiausias
perdirbimo projektas. Taip, jis truputį absurdiškas, bet reikia atiduoti pagarbą žmogui,
pro kurio akis nepraslydo estetinės senovinio radiatoriaus savybės.Monday, November 3, 2014

Post a comment: ()

Luxurious beige

Beige can be so soothing. I can feel my muscles relax just by looking at these bathrooms...
This is how subtle luxury is done: no flashy colors, but plenty of natural light.


Šios vonios puiki iliustracija, kad smėlio spalva gali turėti raminamąjį poveikį. Jaučiu, kaip
mano raumenys atsipalaiduoja, vien į jas žiūrėdama... Tai subtili prabanga: be ryškių spalvų,
bet su daug natūralios šviesos.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

margas All rights reserved © Blog Milk Design - Powered by Blogger