'

Monday, May 27, 2013

Post a comment: ()

Stylish b&w offices

Before you know it, Monday is back again. Got to move, got to get things
done! Argh, it's a never-ending story, isn't it...

Black&white is such a great color combination to adopt in the office
(or home office). Personally, I find it easier to concentrate in such monochrome
environments. Also, it really helps avoid clutter: you tend to hide from view
 things that do no fit the color scheme, which means less things in general.
 Natural wood elements (or a plain woven paper basket) add a lot of warmth.


Nespėji nei susivokti, o pirmadienis jau čia! Vėl reikia judėti, daryti, įgyvendinti 
planus...Ech, nesibaigianti istorija. 

Šiandien postinu keletą stilingų juodai baltų ofisų. Pastebėjau, kad man lengviau
 susikaupti tokiose monochrominėse erdvėse. Be to, palaikant minimalią spalvų
schemą lengviau tvarkytis ir sumažėja daiktų: tiesiog tie, kurie netinka, slepiami
 stalčiuose ir spintelėse (arba išvis iškeliauja). Kaupti tampa sunkiau, o tai
aktualu tokioms kaupėjoms, kaip aš. Juoda-baltą foną puikiai "praskiedžia"
šilti natūralaus medžio elementai arba tiesiog grubi pintinė popieriui mesti. 

 


Thursday, May 23, 2013

Post a comment: ()

Romancing turquoise

Admitting I like turquoise usually makes me feel a bit guilty. When did this
 color's reputation become so tainted? 'Serious' design is very good at avoiding it, 
so it mainly meanders in shabby chic territory. Maybe because it is so 
unabashedly romantic? True, turquoise can be a bit kitsch, but so can any color 
when it's badly presented. Here's my collection of turquoise bits and pieces -
 decide for yourself! (It is summer after all, we should be allowed a little
 romantic folly)


Paprastai man truputį gėda prisipažinti, kad man patinka turkio spalva. Kada jos reputacija 
buvo taip sugadinta? Kažkodėl "geras rimtas" dizainas šią spalvą labai sėkmingai ignoruoja,
 tad ją dažniausiai galima rasti shabby chic teritorijoje. Gal dėl to, kad ji taip akiplėšiškai
 romantiška? Na taip, kartais ji atrodo kičinė, bet juk bet kurią spalvą galima, labai norint, 
sugadinti. Pateikiu savo turkio trupinėlių ir gabalėlių kolekciją, spręskite patys. (Pagaliau, 
juk vasara! Galime sau leisti daugiau romantinių nukrypimų)

 


Tuesday, May 21, 2013

Post a comment: ()

Object display

How do you display your treasures?
Are you the orderly kind, aligning objects in pretty rows and creating masterful
compositions, or do you prefer artistic chaos? I believe both approaches have their merits
and can be succesfully combined.
My favorite kind of arrangement is one that combines personal mementos (family
 photographs, cherished notes, seashells, souvenirs) with valuable pieces of art, in a
way that emphasizes both equally. A kind of sentimental democracy of things. 


Kaip jūs eksponuojate savo turtus? Tvarkingai rikiuojate eilėmis ir kuriate meistriškas
kompozicijas? Ar jums labiau prie širdies giliai chaose slypinti harmonija? Manau, kad
abu būdai turi savo privalumų ir gali būti sėkmingai derinami.
Man gražiausia, kai šalia asmeninių memento (šeimos nuotraukų,užrašų, kriauklių ir
suvenyrų) puikuojasi vertingi meno kūriniai. Tiksliau, nesipuikuoja, o kukliai
 įsipaišo į kontekstą. Tokia sentimentalioji daiktų demokratija. 

 Friday, May 17, 2013

Post a comment: ()

Summer nights in rustic linen

So refreshing, the coolness of linen on a warm summer's evening. 
I particularly like the mustard shade in the Bodie and Fou collection. 


Kaip maloniai šiltą vasaros vakarą vėsina lininiai patalai. Man ypač 
patinka garstyčių spalvos Bodie and Fou komplektas.  


Wednesday, May 15, 2013

Post a comment: ()

New in: office table

We're taking office work seriously! This sturdy office table is made of oak and steel and will last a lifetime. 


Mes rimtai žiūrime į darbą ofise! Šis darbinis stalas pagamintas iš ąžuolo, su plieninėmis
 kojomis. Turėtų tarnauti visą amžinybę. 
Sunday, May 12, 2013

Post a comment: ()

B&w wall decor

Black&white photography, posters and graphics must be the easiest way to decorate
 walls. You don't have to bother about matching color and style, only about composition.
Whatever you do with it, it's almost guaranteed to look good. And then in my humble
opinion, there is nothing quite as poignant as a single b&w photograph on a large
 white wall. 


Dekoruoti sienas juodai-balta fotografija, plakatais ir grafikos darbais vieni juokai: 
nereikia derinti spalvų ir stilių, užtenka žiūrėti, kad kompozicija nebūtų kreiva ar 
per daug išsibarsčiusi. Kad ir kaip kabintumėte juodai-baltus kūrinius, greičiausiai 
atrodys gerai. Ir bent jau man nėra nieko gražiau už vieną juodai baltą 
nuotrauką ant didelės baltos sienos. 

Wednesday, May 8, 2013

Post a comment: ()

Farmhouse envy

This converted farmhouse in the Loire Valley belongs to the sister of French interior
design genius Jean Louis Deniot. It's easy to guess who was the man behind the renovation...
I love the natural color scheme and admire the owner's bravery: dark brown walls? Why not!


Šis žavus namelis Luaros slėnyje - buvusi ferma. Ji priklauso prancūzų interjero dizaino grando
Jean Louis Deniot seseriai Virginie. Nesunku atspėti, kas renovacijos autorius... Žaviuosi 
natūralia spalvų palete ir savininkės drąsa: tamsiai rudos sienos? Kodėl gi ne!
Sunday, May 5, 2013

Post a comment: ()

Amazing greens

I don't have much time to write today, but these images hardly need to be commented upon. 
Spring is finally here and I feel like singing. Ah, the amazing therapeutic power of green!
Wednesday, May 1, 2013

Post a comment: ()

Masculine aesthetic

What a stunning New York loft this is! Designer, design agency director, entrepreneur&
investor Dean Di Simone is a man of incredibly refined taste. It always amazes me how
some people are able to maintain such seamless style throughout the entire home, living
room to bathroom.
Love the dark painted floors, the mid-century furniture, the streamlined kitchen design,
green plants so accurately placed in the monochrome spaces. Uncluttered, functional,
industrial but not frighteningly so... I could go on and on!


Argi ne nuostabus šis Niujorko loftas? Dizaineris, dizaino agentūros direktorius,
verslininkas, investitorius Dean Di Simone - neabejotinai rafinuoto skonio vyras. Mane visada
 žavi kai kurių žmonių sugebėjimas išlaikyti namuose tokį vientisą stilių visose erdvėse, nuo valgomojo iki vonios.
Čia man labai patinka juodai dažytos lentų grindys, amžiaus vidurio dizaino perliukai, 
švarus virtuvės dizainas (bet šilta medžio faktūra), strategiškai taikliai monochrominėse
erdvėse išdėlioti augalų vazonai... Neapkrautas, funkcionalus, industrinis bet ne
atstumiančiai, harmoningas...Galėčiau girti ir girti šį gražuolį!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

margas All rights reserved © Blog Milk Design - Powered by Blogger