'

Sunday, December 30, 2012

Post a comment: ()

Party spirit


Wishing everyone a beautiful, succesful and creative year!
 Before I retreat to enjoy a deserved holiday, here are some dinner party ideas.
The party I would like to be attending is that in Diane Von Furstenberg's
funky dining room, bursting with patterns and seveties glamour (below).
 
 
 
Linkiu visiems gražių, sėkmingų ir kūrybingų metų!
Įmetu keletą šventinės vakarienės dekoro idėjų ir pasitraukiu užtarnauto poilsio.
Vakarėlis, kuriame norėčiau būti - Diane Von Furstenberg valgomajame, sprogstančiame
 nuo raštų, spalvų ir aštunto dešimtmečio glamūro (viršuje).
 
 
 
 
 
 
 


Thursday, December 27, 2012

Post a comment: ()

Clean slate

Holiday fever has subsided somewhat, but there still is the New Year's
Eve to look forward to. What's your choice of marking this occasion? I had
been planning to try out the "ignore and sleep" method this year, but it looks like
 it will be a merry event after all. I'd gladly see this difficult year off with a bang,
 as it was a real bastard, forgive my language. Hopefully, the world will too
 enter a better phase next year - wiser and more optimistic.
 
So my theme choice at this point is the often-ignored entryway. Seems
like white is a really popular color for entryways, and I agree that it has an
uplifting effect, especially if your entryway, like most, has few or no windows.
 
However, with all those white walls, it is notoriously difficult to keep the place
tidy and pretty-looking - especially during the cold season. Coats, jackets and hats
and umbrellas keep on piling up so in the end the whole thing looks like an art
 installation with an anti-consumerist message. It seems that the owners of these
magazine-worthy apartments don't own stuff at all. I mean, one hanger for coats?
You've got to be kidding. We all know you have enormous closets squeezed
 into some corner! 


 
Švenčių karštinė pagaliau aprimo, nors tiesa, dar lieka Naujieji. Kaip jūs
pažymite šį įvykį? Aš šįmet planavau taikyti "ignoruok ir miegok" metodą,
bet mano laimei ar nelaimei, tai vis dėlto bus šventinis vakaras. Gal ir gerai,
šiuos sunkius metus norėčiau išlydėti su trenksmu - kad tokie nesikartotų.
 
Šiam simboliniam periodui pasirinkau dažnai ignoruojamą namų dalį - įėjimą, arba
koridorių. Panašu, kad balta spalva yra viena populiariausių šiai erdvei, ir man ji
atrodo labai tinkama, ypač jei įėjimas į būstą turi mažai langų arba išvis neturi.
 
Kita vertus, baltoje erdvėje ypač gerai matosi betvarkė, kurios čia dažniausiai
netrūksta, ypač šaltuoju metų laiku - ir iš kur prisikaupia tiek daug paltų, striukių,
skėčių ir batų... Tas daiktų kalnas ilgainiui pradeda atrodyti kaip prieš vartojimą
 pasisakanti meninė instaliacija. Toks įspūdis, kad žurnalinių namų savininkai visai
 nekaupia daiktų! Bet mes juk žinome, kad fotografai tiesiog ignoruoja
 didžiules prigrūstas koridoriaus spintas...

 

 

 

 

 

 
Monday, December 24, 2012

Post a comment: ()

A more natural Christmas

I always liked the idea of a Christmas wreath, but not the plasticky
things sprayed with fake snow that you get at most florists'. Now Brooklyn-based
 Saipua makes them just right: very natural and a bit wild. Would love one like
 that on my door.
 
While a small minority of environment-conscious and style-savvy people are
digging the whole idea of locally produced Christmas presents and home-
baked cakes, to most Lithuanians Christmas is still associated with the glitter
of "made in China" gifts sold in every mall and supermaket. Pushing my shopping
cart throught the plastic Christmas jungle in my local shopping mall I always end
up thinking: Do we really need all this junk? Is this what Christmas is about?

I would like to wish everyone a more natural Christmas. What we need is less plastic
and more love.


Man patinka kalėdinio vainiko idėja, bet jokiu būdu ne tie plastiku dvelkiantys, dirbtiniu
sniegu nupurkšti vainikai, kokius siūlo dauguma floristų ir prekybos centrų. O štai Brukline
įsikūrusio gėlių salono Saipua kūriniai - tiesiog idealiai neidealūs, natūralūs ir išdykę.
Norėčiau kažko tokio ant savo durų.
 
Kalbant apie natūralumą. Nedidelė grupė "žaliai" mąstančių žmonių
švenčia Kalėdas kitaip - su vietinių gamintojų dovanomis ir namie keptais pyragais.
Tačiau daugumai Kalėdos vis dar asocijuojasi su blizgiomis "made in China" dovanomis,
kuriomis kasmet užverčiami prekybos centrai. Stumdama pirkinių vežimelį per plastikines
 savo vietinio prekybcentrio džiungles, visada kremtuosi: argi mums tikrai reikia viso
 šito šlamšto? Ar Kalėdos apie tai?
 
Linkiu jums natūralesnių Kalėdų. Mažiau plastiko ir daugiau meilės mums visiems
išeitų į naudą. Wednesday, December 19, 2012

Post a comment: ()

So stylish it hurts


When I saw this apartment in the Desire to Inspire blog,
I had mixed feelings: on one hand, I loved the chic furniture and carefully
thought-out decor, on the other, I felt slightly irritated by the enormous ultra sexy
fashion photographs. And god knows I love fashion photography. So I am undecided
whether to like it or not. Is it trying too hard? 
The apartment was designed by Brazilian Diego Revollo, and the owner apparently is
a stylist. My guess is that to some stylists such large scale images are like typography
 posters to common folk. But imagine bringing your parents, or better
still, grandparents over for dinner...
 
 
Radusi šį interjerą Desire to Inspire bloge, iš pradžių aiktelėjau iš susižavėjimo,
tačiau antras žvilgsnis entuziazmą kiek atšaldė. Labai mėgstu mados fotografiją, bet
šiame bute ji a. labai erotiška (sakyčiau, komerciškai, o ne meniškai);
b. labai didelio formato. Mane truputį erzina... Kita vertus, butas išties elegantiškas ir stilingas.
Jei dekoratorius Diego Revollo ir truputį persistengė, tai turbūt toks buvo buto savininko,
stilisto, pageidavimas. Gal iš tiesų kai kuriems mados industrijoje dirbantiems žmonėms
tokia (komercinė) didelio formato erotika tas pat, kas paprastiems mirtingiesiems -
spausdinimo šriftų plakatai. Bet įsivaizduokite, kad pasikvietėte vakarienės tėvus,
arba dar geriau, senelius...
 
 
 
 Sunday, December 16, 2012

Post a comment: ()

Longing for green

I have nothing against snow and leafless trees for two or three weeks. A month.
O.K., two... But the prospect of not seeing a patch of green in five (!!!) months is
 daunting. There is an effective solution to this: spending the winter abroad.
This is something I am definitely going to do sooner or later. For now, I get my dose of
green at home. Potted plants are indespensible this time of the year; not only do they clean
the air in our homes but also lift our spirits. Especially if it's a whole army of potted
plants on the window sill as in the room below. And I would totally love a tree at
home like the one in the last image; don't know what kind of plant it is,
 but it looks stunning. 

 
Neturiu nieko prieš sniegą ir nuogus medžius porą savaičių. Tris. Mėnesį. Bet nematyti
žalio lopinėlio penkis mėnesius, tai jau liūdna perspektyva. Sprendimas yra:
praleisti žiemą šiltuose kraštuose. Tai aš būtinai padarysiu, anksčiau ar vėliau. Kol kas
belieka puoselėti naminę oazę. Vazoniniai augalai šiuo metų laiku tampa tikrais gydytojais:
 ne tik valo pataplų orą, bet ir džiuginą akį, kelia nuotaiką. Ypač tokia žalumos jūra kaip
nuotraukoje viršuje. Dar labai norėčiau medžio namuose, tokio, kaip nuotraukoje
apačioje. Nežinau, kokia čia rūšis, bet atrodo nuostabiai.


 
 
 

 
 Thursday, December 13, 2012

Post a comment: ()

Dining in color

I was looking for ways to do color in the dining room and here's what I found.
Nothing beats a colorful rug! Bright chairs really make a statement, especially when
in contrast with a vintage table. Those who are afraid that large colorful objects
might become an irritating distraction should remember that the eye gets used to
everything, and previously unbearably bright objects seem just right...
At least that's my experience. And then there are always paintings and vases
to experiment with.
 
 
Ieškodama idėjų, kaip valgomajame prijaukinti spalvas, priėjau prie štai tokių
 išvadų. Vienas paprasčiausių būdų tai padaryti - ryškus kilimas. Ryškios kėdės atrodo
ypač efektingai, kai kontrastuoja su senu stalu. Bijantys pirkti spalvotus baldus
 turėtų žinoti, kad tai tik laiko klausimas, kada akys apsipras, ir net ryškiausias
 kilimas taps nepastebimas. Tokia bent jau mano patirtis. Pasitikrinti
galima su ryškesniais paveikslais ir vazomis.
 
 
 

 

 
 
 


 
 
 
 
 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

margas All rights reserved © Blog Milk Design - Powered by Blogger