'

Monday, December 24, 2012

A more natural Christmas

I always liked the idea of a Christmas wreath, but not the plasticky
things sprayed with fake snow that you get at most florists'. Now Brooklyn-based
 Saipua makes them just right: very natural and a bit wild. Would love one like
 that on my door.
 
While a small minority of environment-conscious and style-savvy people are
digging the whole idea of locally produced Christmas presents and home-
baked cakes, to most Lithuanians Christmas is still associated with the glitter
of "made in China" gifts sold in every mall and supermaket. Pushing my shopping
cart throught the plastic Christmas jungle in my local shopping mall I always end
up thinking: Do we really need all this junk? Is this what Christmas is about?

I would like to wish everyone a more natural Christmas. What we need is less plastic
and more love.


Man patinka kalėdinio vainiko idėja, bet jokiu būdu ne tie plastiku dvelkiantys, dirbtiniu
sniegu nupurkšti vainikai, kokius siūlo dauguma floristų ir prekybos centrų. O štai Brukline
įsikūrusio gėlių salono Saipua kūriniai - tiesiog idealiai neidealūs, natūralūs ir išdykę.
Norėčiau kažko tokio ant savo durų.
 
Kalbant apie natūralumą. Nedidelė grupė "žaliai" mąstančių žmonių
švenčia Kalėdas kitaip - su vietinių gamintojų dovanomis ir namie keptais pyragais.
Tačiau daugumai Kalėdos vis dar asocijuojasi su blizgiomis "made in China" dovanomis,
kuriomis kasmet užverčiami prekybos centrai. Stumdama pirkinių vežimelį per plastikines
 savo vietinio prekybcentrio džiungles, visada kremtuosi: argi mums tikrai reikia viso
 šito šlamšto? Ar Kalėdos apie tai?
 
Linkiu jums natūralesnių Kalėdų. Mažiau plastiko ir daugiau meilės mums visiems
išeitų į naudą. No Response to "A more natural Christmas"

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

margas All rights reserved © Blog Milk Design - Powered by Blogger