'

Tuesday, January 13, 2015

Post a comment: ()

New beginning

New year, new adventure: introducing the Margas website! Here you will
 find what has been keeping us busy for the past year - tables, chairs, cabinets,
even posters! There being such an abundance of posters in English, we felt the
 need for some Lithuanian black&white goodness. All in all, it's nice when all
things fall into place!


Nauji metai, nauji nuotykiai: pristatome Margas svetainę! Čia pamatysite, kuo buvome
 užsiemę praeitais metais: stalais, staleliais, spintelėmis, net plakatais! Šie - lietuviški.
Angliškų grafikos plakatų galima rasti kokia tik nori tema, o štai lietuviškų - ne.
Tai yra, taip buvo iki šiol! 
Thursday, December 4, 2014

Post a comment: ()

New horizons

Our first chair is, admittedly, a bar stool, but we are happy: it is a step in a new
 direction! Custom-made for a couple of very tall people, it is minimalist and elegant. 


Pirma mūsų kėdė, tiesa, yra baro, bet tai jau žingsnis nauja kryptimi! Pagaminta 
pagal dviejų labai aukštų žmonių užsakymą, ji minimalistinė ir grakšti. 

Friday, November 21, 2014

Post a comment: ()

Kiddie territory

This is my first post that wanders into kiddie territory. A real milestone!I have
 to admit, there was a time when I thought I'd never make one. But here I am
 - and enjoying it, too! Talk about change...

Here are some nurseries and children's rooms that make me produce 'woooh' and
 'aaaah' noises. Some interesting ideas here, like a mini furniture design classic (Gerrit
Rietveld chair in the first image) to familiarise the child with good design from early
on (OK, that's a bit extreme, but what won't you do for your child, right?). Also
looove the way black&white photography mixes with colorful pillows and throws
in the fifth image.


Mano pirmas post'as apie vaiko kambarį! Laikau tai ypatingu įvykiu. Vien jau dėl to, 
kad kažkada šventai tikėjau niekada tokio neparašysianti. Rimti pokyčiai! 

Tai štai, keletas itin mielų vaikų kambarių, kurie mane verčia leisti visokius "ūūūū" ir
 "aaaaaa" susižavėjimo garsus. Keletas įdomių idėjų, pavyzdžiui: mini baldų dizaino
 klasikos egzempliorius vaiko kambaryje (nuotrauka viršuje) - kad pratinti vaikus prie 
gero dizaino nuo mažų dienų...gerai, tai truputį pretenzinga, bet ko nepadarysi dėl 
vaikų, ar ne?.. Labai man patinkantis derinys - penktoje nuotraukoje, kur juodai
-baltos fotografijos tampa subtilia atsvara margoms pagalvėms ir užtiesalams. Monday, November 10, 2014

Post a comment: ()

Upcycling with flair

This has got to be one of the most original coffee tables I've seen so far and one of the
coolest upcycling projects. Yes, it verges on the ridicilous, but one has to give credit
to the person who saw the aesthetic potential of an antique radiator. 


Tai turbūt pats originaliausias kavos stalelis, kokį man tekę matyti, ir pats linksmiausias
perdirbimo projektas. Taip, jis truputį absurdiškas, bet reikia atiduoti pagarbą žmogui,
pro kurio akis nepraslydo estetinės senovinio radiatoriaus savybės.Monday, November 3, 2014

Post a comment: ()

Luxurious beige

Beige can be so soothing. I can feel my muscles relax just by looking at these bathrooms...
This is how subtle luxury is done: no flashy colors, but plenty of natural light.


Šios vonios puiki iliustracija, kad smėlio spalva gali turėti raminamąjį poveikį. Jaučiu, kaip
mano raumenys atsipalaiduoja, vien į jas žiūrėdama... Tai subtili prabanga: be ryškių spalvų,
bet su daug natūralios šviesos.


Thursday, October 9, 2014

Post a comment: ()

Comfort zone

Dreaming of this: a calm corner just to myself for a few hours.


Apie ką aš svajoju: ramų kampelį tik sau kelioms valandoms. source unknown

Tuesday, September 30, 2014

Post a comment: ()

Color experiments

Laughingly we called it the Twilight table. The color is so chimerical - either black, blue
or grey, depending on how the light falls on it. I'm sure there are many more
grey color experiments down the line!


Juokais pavadinome jį Sutemų staleliu. Tokia apgaulinga jo spalva - tai pilka, tai juoda, tai 
mėlyna, priklausomai nuo apšvietimo. Esu tikra, kad ateity daugiau eksperimentuosime su pilka!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

margas All rights reserved © Blog Milk Design - Powered by Blogger