'

Friday, March 13, 2015

Post a comment: ()

An artistic approach

The Brooklyn Home Company is no ordinary design studio. It's a 'family-run
 cooperative of artists and builders committed to creating world-class and
 innovative living spaces in Brooklyn'. Sounds good, doesn't it? I like the idea
 of a close-knit group of creative people working together to achieve a singular
 vision. And this approach really works - the results are stunning!

What I love about these spaces? The fresh combination of white and natural 
wood, the artistic accents, the craftsmanship, the light, the affinity of exterior 
with interior and with the Brooklyn spirit. 


The Brooklyn Home Company nėra įprasta dizaino studija. Tai "šeimos
valdomas menininkų ir statytojų kooperatyvas, pasišventęs kurti kūrybiškas 
pasaulinio lygio gyvenamąsias erdves Brukline". Skamba gerai, ar ne? 
Man patinka artimai susiejusių menininkų, siekiančių įgyventi unikalią 
viziją, idėja. Ir ji pasiteisina - rezultatai išties puikūs!

Kas man patinka šiuose namuose? Švieži baltos spalvos ir medžio deriniai, 
meniški akcentai, originalūs medžio dirbiniai (tie kavos staleliai iš vieno
 didžiulio medžio gabalo - ak!), šviesa, eksterjerų ir interjerų vientisumas, 
bendras harmonijos jausmas. 

Friday, January 30, 2015

Post a comment: ()

Inspiration quest

The start of the year was a bit sluggish. My zest for blogging was slackening.
There was always so much to do...  And then I stumbled upon Paul Massey's
 apartment in London. This talented photographer not only takes fantastic
pictures, but also has a great eye for interiors. (You can see his own pictures
 of this apartment as well as his other apartment in Cornwall here).

The apartment reminded me of where it all started for me with interiors:
  our first renovation project with its pared down aesthetic, quite similar to 
Massey's, and the joy of decorating with minimal means. And even though
 I may have since moved on and embraced different styles and approaches,
this pale and wonderful space really speaks to me. Thank you, Mr. Massey. 
By the way, the apartment can actually be rented!Est Magazine

Metų pradžia nebuvo įkvepianti. Mano tinklaraštininkės įkarštis
vėso, visada buvo milijonas darbų... Tada aš užtikau šį fotografo
Paulo Massey butą Londone. Talentingasis Massey ne tik nuostabiai
fotografuoja, bet ir turi dizainerio akį interjerams. (Jo paties darytas
buto nuotraukas ir kitą jo butą Cornwall galite pamatyti čia)

Šis butas man priminė, kaip mano susidomėjimas interjerais augo
renovuojant pirmąjį butą, ir kaip džiugino dekoravimo minimaliais
 resursais rezultatai. Tiesą sakant, buto stilistika buvo panaši į
Massey. Ačiū šiam fotografui už sugrąžintą įkvėpimą...
Beje, Paulo Massey butą galima išsinuomoti!


Tuesday, January 13, 2015

Post a comment: ()

New beginning

New year, new adventure: introducing the Margas website! Here you will
 find what has been keeping us busy for the past year - tables, chairs, cabinets,
even posters! There being such an abundance of posters in English, we felt the
 need for some Lithuanian black&white goodness. All in all, it's nice when all
things fall into place!


Nauji metai, nauji nuotykiai: pristatome Margas svetainę! Čia pamatysite, kuo buvome
 užsiemę praeitais metais: stalais, staleliais, spintelėmis, net plakatais! Šie - lietuviški.
Angliškų grafikos plakatų galima rasti kokia tik nori tema, o štai lietuviškų - ne.
Tai yra, taip buvo iki šiol! 
Thursday, December 4, 2014

Post a comment: ()

New horizons

Our first chair is, admittedly, a bar stool, but we are happy: it is a step in a new
 direction! Custom-made for a couple of very tall people, it is minimalist and elegant. 


Pirma mūsų kėdė, tiesa, yra baro, bet tai jau žingsnis nauja kryptimi! Pagaminta 
pagal dviejų labai aukštų žmonių užsakymą, ji minimalistinė ir grakšti. 

Friday, November 21, 2014

Post a comment: ()

Kiddie territory

This is my first post that wanders into kiddie territory. A real milestone!I have
 to admit, there was a time when I thought I'd never make one. But here I am
 - and enjoying it, too! Talk about change...

Here are some nurseries and children's rooms that make me produce 'woooh' and
 'aaaah' noises. Some interesting ideas here, like a mini furniture design classic (Gerrit
Rietveld chair in the first image) to familiarise the child with good design from early
on (OK, that's a bit extreme, but what won't you do for your child, right?). Also
looove the way black&white photography mixes with colorful pillows and throws
in the fifth image.


Mano pirmas post'as apie vaiko kambarį! Laikau tai ypatingu įvykiu. Vien jau dėl to, 
kad kažkada šventai tikėjau niekada tokio neparašysianti. Rimti pokyčiai! 

Tai štai, keletas itin mielų vaikų kambarių, kurie mane verčia leisti visokius "ūūūū" ir
 "aaaaaa" susižavėjimo garsus. Keletas įdomių idėjų, pavyzdžiui: mini baldų dizaino
 klasikos egzempliorius vaiko kambaryje (nuotrauka viršuje) - kad pratinti vaikus prie 
gero dizaino nuo mažų dienų...gerai, tai truputį pretenzinga, bet ko nepadarysi dėl 
vaikų, ar ne?.. Labai man patinkantis derinys - penktoje nuotraukoje, kur juodai
-baltos fotografijos tampa subtilia atsvara margoms pagalvėms ir užtiesalams. Monday, November 10, 2014

Post a comment: ()

Upcycling with flair

This has got to be one of the most original coffee tables I've seen so far and one of the
coolest upcycling projects. Yes, it verges on the ridicilous, but one has to give credit
to the person who saw the aesthetic potential of an antique radiator. 


Tai turbūt pats originaliausias kavos stalelis, kokį man tekę matyti, ir pats linksmiausias
perdirbimo projektas. Taip, jis truputį absurdiškas, bet reikia atiduoti pagarbą žmogui,
pro kurio akis nepraslydo estetinės senovinio radiatoriaus savybės.Monday, November 3, 2014

Post a comment: ()

Luxurious beige

Beige can be so soothing. I can feel my muscles relax just by looking at these bathrooms...
This is how subtle luxury is done: no flashy colors, but plenty of natural light.


Šios vonios puiki iliustracija, kad smėlio spalva gali turėti raminamąjį poveikį. Jaučiu, kaip
mano raumenys atsipalaiduoja, vien į jas žiūrėdama... Tai subtili prabanga: be ryškių spalvų,
bet su daug natūralios šviesos.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

margas All rights reserved © Blog Milk Design - Powered by Blogger