'

Friday, November 21, 2014

Kiddie territory

This is my first post that wanders into kiddie territory. A real milestone!I have
 to admit, there was a time when I thought I'd never make one. But here I am
 - and enjoying it, too! Talk about change...

Here are some nurseries and children's rooms that make me produce 'woooh' and
 'aaaah' noises. Some interesting ideas here, like a mini furniture design classic (Gerrit
Rietveld chair in the first image) to familiarise the child with good design from early
on (OK, that's a bit extreme, but what won't you do for your child, right?). Also
looove the way black&white photography mixes with colorful pillows and throws
in the fifth image.


Mano pirmas post'as apie vaiko kambarį! Laikau tai ypatingu įvykiu. Vien jau dėl to, 
kad kažkada šventai tikėjau niekada tokio neparašysianti. Rimti pokyčiai! 

Tai štai, keletas itin mielų vaikų kambarių, kurie mane verčia leisti visokius "ūūūū" ir
 "aaaaaa" susižavėjimo garsus. Keletas įdomių idėjų, pavyzdžiui: mini baldų dizaino
 klasikos egzempliorius vaiko kambaryje (nuotrauka viršuje) - kad pratinti vaikus prie 
gero dizaino nuo mažų dienų...gerai, tai truputį pretenzinga, bet ko nepadarysi dėl 
vaikų, ar ne?.. Labai man patinkantis derinys - penktoje nuotraukoje, kur juodai
-baltos fotografijos tampa subtilia atsvara margoms pagalvėms ir užtiesalams. No Response to "Kiddie territory"

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

margas All rights reserved © Blog Milk Design - Powered by Blogger