'

Thursday, December 4, 2014

Post a comment: ()

New horizons

Our first chair is, admittedly, a bar stool, but we are happy: it is a step in a new
 direction! Custom-made for a couple of very tall people, it is minimalist and elegant. 


Pirma mūsų kėdė, tiesa, yra baro, bet tai jau žingsnis nauja kryptimi! Pagaminta 
pagal dviejų labai aukštų žmonių užsakymą, ji minimalistinė ir grakšti. 

Friday, November 21, 2014

Post a comment: ()

Kiddie territory

This is my first post that wanders into kiddie territory. A real milestone!I have
 to admit, there was a time when I thought I'd never make one. But here I am
 - and enjoying it, too! Talk about change...

Here are some nurseries and children's rooms that make me produce 'woooh' and
 'aaaah' noises. Some interesting ideas here, like a mini furniture design classic (Gerrit
Rietveld chair in the first image) to familiarise the child with good design from early
on (OK, that's a bit extreme, but what won't you do for your child, right?). Also
looove the way black&white photography mixes with colorful pillows and throws
in the fifth image.


Mano pirmas post'as apie vaiko kambarį! Laikau tai ypatingu įvykiu. Vien jau dėl to, 
kad kažkada šventai tikėjau niekada tokio neparašysianti. Rimti pokyčiai! 

Tai štai, keletas itin mielų vaikų kambarių, kurie mane verčia leisti visokius "ūūūū" ir
 "aaaaaa" susižavėjimo garsus. Keletas įdomių idėjų, pavyzdžiui: mini baldų dizaino
 klasikos egzempliorius vaiko kambaryje (nuotrauka viršuje) - kad pratinti vaikus prie 
gero dizaino nuo mažų dienų...gerai, tai truputį pretenzinga, bet ko nepadarysi dėl 
vaikų, ar ne?.. Labai man patinkantis derinys - penktoje nuotraukoje, kur juodai
-baltos fotografijos tampa subtilia atsvara margoms pagalvėms ir užtiesalams. Monday, November 10, 2014

Post a comment: ()

Upcycling with flair

This has got to be one of the most original coffee tables I've seen so far and one of the
coolest upcycling projects. Yes, it verges on the ridicilous, but one has to give credit
to the person who saw the aesthetic potential of an antique radiator. 


Tai turbūt pats originaliausias kavos stalelis, kokį man tekę matyti, ir pats linksmiausias
perdirbimo projektas. Taip, jis truputį absurdiškas, bet reikia atiduoti pagarbą žmogui,
pro kurio akis nepraslydo estetinės senovinio radiatoriaus savybės.Monday, November 3, 2014

Post a comment: ()

Luxurious beige

Beige can be so soothing. I can feel my muscles relax just by looking at these bathrooms...
This is how subtle luxury is done: no flashy colors, but plenty of natural light.


Šios vonios puiki iliustracija, kad smėlio spalva gali turėti raminamąjį poveikį. Jaučiu, kaip
mano raumenys atsipalaiduoja, vien į jas žiūrėdama... Tai subtili prabanga: be ryškių spalvų,
bet su daug natūralios šviesos.


Thursday, October 9, 2014

Post a comment: ()

Comfort zone

Dreaming of this: a calm corner just to myself for a few hours.


Apie ką aš svajoju: ramų kampelį tik sau kelioms valandoms. source unknown

Tuesday, September 30, 2014

Post a comment: ()

Color experiments

Laughingly we called it the Twilight table. The color is so chimerical - either black, blue
or grey, depending on how the light falls on it. I'm sure there are many more
grey color experiments down the line!


Juokais pavadinome jį Sutemų staleliu. Tokia apgaulinga jo spalva - tai pilka, tai juoda, tai 
mėlyna, priklausomai nuo apšvietimo. Esu tikra, kad ateity daugiau eksperimentuosime su pilka!

Monday, September 15, 2014

Post a comment: ()

The Eiffel chair: an uber popular design

These Eames Eiffel Shell chairs are one among the most popular mid century designs.
Numerous design aficionados invest their hard-earned money into the originals, however,
there are thousands of replicas produced in China for those who simply like the shape and
do not care so much about the quality of the materials. The popularity of these chairs is
 so great that it makes me wonder: Can a classic become too trendy? Surely there's a
risk of it becoming its own parody?

 The Eiffel chairs look great in modern interiors such as pictured below, but I think it
would be interesting to see them in a different setting - more classical perhaps? Could
 that be pulled off I wonder...It would make an interesting challenge! I also really like
 them paired with a rustic timeworn table (see below). 


Dizainerių Eames sukurtos "Eifelio" kėdės - vienas populiariausių amžiaus vidurio dizaino
 pavyzdžių. Daugybė šio dizaino gerbėjų leidžia sunkiai uždirbtus pinigėlius kėdžių originalams, 
o tiems, kam tiesiog patinka forma, bet medžiagų kokybė nelabai rūpi, pagaminama tūkstančiai
 pigių kopijų. Šios kėdės tokios populiarios, kad man net kyla klausimas: ar gali "klasikinis"
 dizaino kūrinys būti per daug populiarus? Juk yra rizikos, kad jis taps savo parodija? 

Manau, sutiksite, kad Eifelio kėdės atrodo puikiai moderniuose interjeruose, kokius čia
 sudėjau.Bet būtų įdomu pamatyti juos kitokioje aplinkoje - pavyzdžiui, labiau klasikiniame 
interjere? Tai būtų įdomus iššūkis interjero dizaineriui! Dar man labai patinka, kai jos 
derinamos su senu, kirvarpų sugraužtu stalu (pavyzdys apačioje).Tuesday, September 2, 2014

Post a comment: ()

The round table

Our latest table could accomodate a few knights in full armour! It is 150 cm wide and 
75 cm tall, and even the round table top cannot conceal its rugged and masculine character.


Prie mūsų naujausio stalo tilptų susėsti keletas apvaliojo stalo riterių su visais šarvais! Jis 150 cm 
pločio ir 75 cm aukščio, ir net apvalus stalviršis negali paslėpti gruboko, vyriško jo charakterio.
Friday, August 15, 2014

Post a comment: ()

Sunny mornings

On my list, there a few feelings quite so good as waking up in a sunlit bedroom
 and knowing that the day is mine to enjoy - no rushing about with errands, no
emails, no traffic jams. A long breakfast, followed by a long walk on the beach
 or in the forrest... You know what I mean, right? These bedrooms are bathed in
sunlight and that lazy summer feeling.


Mano sąraše nedaug malonumų prilygsta šiam: atsibusti vasaros rytą jaukiame miegamajme,
už lango šviečiant saulei, ir žinoti, kad visa diena priklauso man: jokio lakstymo su darbais, 
emailų rašymo, tvarkymosi, stovėjimo automobilių spūstyse. Ilgi pusryčiai, po to ilgas 
pasivaikščiojimas pajūriu arba miške... Tą nerūpestingą vasaros atmosferą galima
prisiminti žvelgiant į šiuos saulėtus miegamuosius. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

margas All rights reserved © Blog Milk Design - Powered by Blogger