'

Wednesday, May 9, 2012

Soothing greys

How soothing are these spaces?
I feel my worries slipping away just by looking at them.
Wish I could hide here for a day or two... (with those essential bare necessities:
 Italian coffee, French croissants, English newspapers.....)


Argi šios erdvės neveikia raminamai?
Mano rūpesčiai nyksta vien žiūrint į jas...
Kad taip pasislėpus čia kažkur dienelei ar dviem! (su tais svarbiais
paprastais malonumais: itališka kava, prancūziškais kruasanais,
angliškais laikraščiais.....)

No Response to "Soothing greys"

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

margas All rights reserved © Blog Milk Design - Powered by Blogger